Tatiana Cárová

Mária Kubišová: Pre život je dôležité byť naplneným človekom, lebo len vtedy sa môžeme rozdávať. Len vtedy sme aj príjemnými partnermi vo vzťahoch

Mária Kubišová je terapeutka a poradkyňa pre vzťahy a partnerstvo. V rozhovore porozprávala, prečo je pre každého človeka sebarozvoj dôležitý, prečo sú myšlienky z kníh v tomto prípade málo, ako si vytvárame svoje zraniteľné miesta a prečo vždy kompromisy vzťahy nezachránia.

Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?

Výskum neurovied nám postupne odhaľuje množstvo zaujímavých informácií o tom, ako funguje ľudský mozog. Tie môžu byť nápomocné aj učiteľom v školách na maximalizovanie ich úsilia. Mnohí ich však stále ignorujú.

Mali by sa škôlkari hrať alebo učiť?

Život škôlkara je v každej krajine odlišný. Niekde sa preferuje hra, inde dôraz na formovanie akademických zručností. OECD začína skúmať, ktorý prístup vzdelávania detí je v tomto veku najlepší.

Pripravte deti na stres, aby ho dobre zvládali

Dva klasické prístupy rodičov k stresu detí často zlyhávajú. Vy však môžete svoje deti naučiť vysporiadať sa so stresom lepšie.

Korupcia je na Slovensku hlboko zakorenený problém. Musíme ho začať riešiť už na školách

Spomedzi 176 krajín sveta obsadilo za posledný rok Slovensko 7. miesto ako najskorumpovanejšia krajina Európskej únie. Školský vek je kľúčový pre formovanie názorov, hodnôt a životných postojov človeka. Je preto dôležité, aby už na základných a stredných školách mali deti prístup k informáciám a vzdelávacím zážitkom o korupcii, myslí si Zuzana Vasičáková Očenášová z Nadácia Zastavme korupciu.

Zanietený učiteľ má k syndrómu vyhorenia najbližšie

Matúš Bakyta je psychológ a aj vďaka svojej vlastnej skúsenosti s vyhorením sa téme syndrómu vyhorenia profesionálne venuje. Pôsobí na škole a veľmi dobre vie, ako ľahko sa dnešný učiteľ dostane na svoje psychické i fyzické dno.