Anton Oberhauser

Tvorivá trieda či didaktické reflexívne komunity – aj na Slovensku existujú nové trendy v príprave a rozvoji pedagógov

Ako sa pripravujú mladí budúci pedagógovia a rozvíjajú súčasní? Na túto tému sme sa rozprávali s Martinom Kurucom z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Martinom Brestovanským z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vzdelávanie učiteľov – nastal čas na nový vietor?

O tom, akých žiakov by sme chceli v školách vychovať, sa hovorí pomerne dosť. Menej sa už hovorí o tom, akí učitelia nám tieto vízie majú pomôcť dosiahnuť.

Ako si majú mladí vyberať správne povolanie? Školstvo a prax sú na Slovensku stále dva rôzne svety

Na Slovensku sa žiaci učia veľa teórie, no v praxi sú absolventi pre zamestnávateľov často len málo použiteľní. Navyše, o profesijnom smerovaní mladých ľudí mnoho ráz rozhodujú rodičia.

Dáta sú v slovenskom školstve stále nedostatkový tovar

Slovensko a dáta. Doteraz v ich zbere a analyzovaní oproti iným krajinám zaostávame. No práve fakty, čísla a údaje nám ukazujú reálny stav a naznačujú ďalšiu cestu. Sú nevyhnutné i na to, aby sme správne nasmerovali finančnú pomoc z Európskej únie (EÚ).

Kríza ako príležitosť na posun vpred

Dá sa urobiť z nevýhody výhoda a z krízy príležitosť na posun vpred? Skúsenosti z prvej vlny pandémie COVID-19 – áno, aj na Slovensku – ukazujú, že rozhodne áno. A že iba spolupráca prinesie želaný efekt pri zvládaní zmien.

Vzťahy – alfa a omega školskej klímy

Koronakríza obnažila vzťahy v školách – a dá sa povedať, že aj v celom školstve. Čo nás o vzťahoch naučila? Ako môžeme zlepšiť vzdelávanie detí po návrate do škôl?