Daňové výdavky a základ dane 2015, odpisy majetku 2015

Organizátor kurzu: GARAND s.r.o.
Daňové výdavky a základ dane 2015, odpisy majetku 2015
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
11.12.2015
Považská Bystrica
Centrum 2/3
Zasadačka Mestského úradu
09:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár je zameraný na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2015, odpisy za rok 2015 a na novelu Zákona o DzP od 1.1.2016.

Cieľ kurzu

  Daňové výdavky a základ dane za rok 2015
 • Daňovo uznané výdavky len po zaplatení
 • Primeranosť daňových výdavkov, zavedenie paušálu vo výške 80%
 • Zmluvné sankcie z obchodného styku
 • Opravné položky a odpis pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii
 • Obmedzenie tvorby daňovo uznaných rezerv
 • Obmedzenie reklamných a propagačných predmetov
 • Likvidácia tovarových zásob, potravinová banka
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie medzi prepojenými osobami
 • Používanie ceny obvyklej medzi zahraničnými aj tuzemskými prepojenými osobami
 • Daňové stimuly pre oblasť vedomostnej ekonomiky, Zmarené investície
 • Odpisové skupiny, obmedzenie zrýchlenej metódy odpisovania, zrušenie lízingového odpisovania, Povinnosti pri prerušení odpisovania hmotného majetku
 • Limit vstupnej ceny a nájomného pri osobných automobiloch
 • Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015 -Premietnutie legislatívnych úprav ZDP do tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.
 • Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2016
 • Úpravy v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
 • Podpora investovania fyzických osôb na kapitálovom trhu a rozšírením oslobodenia - príjmov z obchodovania s cennými papiermi
 • Osobitný základ dane fyzických osôb z kapitálového majetku
 • Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov
 • Zmeny v daňových výdavkoch (výdavky na normy a certifikáty, opravné položky)
 • Úpravy v odpisovaní HM (odpis pri vyradení, zostatková cena, technické zhodnotenie)
 • Vstupná cena finančného majetku
 • Daňová licencia – rozšírenie okruhu subjektov neplatiacich daňovú licenciu
 • Úprava daňových povinností farmaceutických firiem pri poskytovaní plnení v prospech zdravotníckych pracovníkov
 • Povinnosti nepodnikateľských subjektov pri zdaňovaní príjmov z dlhopisov
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely – úpravy.
 • Úprava základu dane závislých osôb – odsúhlasenie metódy správcom dane
 • Implementácia legislatívy EÚ v oblasti zamedzenia daňových únikov

Lektori:

Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku