Ján Kuciak

Naše školstvo nepotrebuje Fínsky systém, ale slovenskú dôveru

Už aj samotné slovné spojenie ´slovenská dôvera´ má mimovoľne okamžite ironický nádych. Pokúsim sa dokázať, že spoločnosť a aj spoločnosťou delegovaná moc (teda štát) má tendenciu čo najviac ovládať a regulovať, a tým poškodzuje dôveru medzi partnermi v takejto komunikácii až neúnosne vážne.

Alternatívne vzdelávanie versus rovnosť šancí

Pri dnešnom boome alternatívnych vzdelávacích inštitúcií, ktorým sa dostáva široký priestor aj v našich médiách, obchádzame jeden z jeho vážnych negatívnych dôsledkov, ktorý môže v blízkej budúcnosti spôsobiť významné problémy a paradoxne znižovať celkovú vzdelanosť populácie. Je ním sociálna nerovnosť premietnutá do (ne)rovnosti šancí.

Budúcnosť trhu - budúcnosť školstva

Slovenské vysoké školstvo je v poslednom čase kritizované (okrem iného) za to, že produkuje príliš veľa absolventov humanitárnych odborov, pričom na trhu sa ľahšie uplatní technicky vzdelaný človek. Medzinárodný výskum Eurostudent však ukazuje, že v celoeurópskom kontexte máme najnižší percentuálny podiel týchto študentov.

Jeden svet začína púť po Slovensku

Cenu diváka na festivale Jeden svet v Bratislave získal film Banksy: Exit through the Gift Shop. V sekcii Slovenský dokumentárny film zvíťazila Zuzana Piussi s dokumentom Krehká identita. Festival voľne pokračuje premietaním v kinách po celom Slovensku.

Slovenský paradox: Fantómová kvalita školstva

Štátne investície do školstva zaostávajú za priemerom EÚ asi o jedno percento. Ak by sa objem týchto investícii posunul na priemer Únie, slovenské školstvo by na svoje fungovanie malo asi o 690 miliónov eur viac. Ako na tom sme?