Študijný program: Marketingový a obchodný manažment

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Ekonómia a manažment, Žurnalistika a masmédiá
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolventi študijného programu Marketingový a obchodný manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov a tvorbymarketingových koncepcií ako aj riadenia obchodných systémov. Dokážu špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkýchzložiek marketingového mixu a zároveň aj riadiť širokú sieť externých zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikovslužieb, ako aj riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na pozíciách marketingových man-ažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia procesy zmien týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, in-trapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu. Významné možnosti uplatnenia majú absolventi aj na pozíciách manažérov nákupu,manažérov predaja, produktových manažérov, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, či distribúciu. Absolvent študijného programu dokáže an-alyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia, navrhovať a implementovať formy elementov marketingového mixu podľa najnovšíchpoznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. Absolvent zároveň dokáže aplikovaťkvantitatívne a kvalitatívne metódy v rozhodovaní, v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu, ako aj implementovať novéinformačno-komunikačné technológie v obchode a marketingu.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Manažment medzinárodného obchodu
1 hodnotenie

Absolventi študijného programu Manažment medzinárodného obchodu získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady pre úspešné zvládnutie komplexuvšeobecných vedomostí z medzinárodného obchodu, zo stratégie..

Dolnozemská cesta 1, Bratislava V
Marketingový a obchodný manažment
1 hodnotenie

Absolventi študijného programu Marketingový a obchodný manažment ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov, ovládajú..

Dolnozemská cesta 1, Bratislava V
Podnikanie v obchode
0 hodnotení

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, v obchodnej prevádzke a vo fungovaní podnikov obchodu, cestovného ruchu a..

Dolnozemská cesta 1, Bratislava V
Zobratiť všetky...