Obchodná fakulta EU

Ekonomická univerzita v Bratislave

Obchodná fakulta EU
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Dolnozemská 1
852 35 Bratislava
Slovensko
+421 2 6729 1104
+421 2 6729 1168
+421 2 6729 1169

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Kontakt

Profil fakulty

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) predstavuje  vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín.  Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá nielen svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami; materiálno-technickým zabezpečením, ale aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktoré pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR. Fakulta pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku