Študijný program: Informatika

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Matematika, informatika a informačné technológie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Špecifickými črtami bakalárskeho študijného programu Informatika sú: 
  1. Prepojenie teórie a praxe, ktoré umožňuje pochopiť podstatu zložitých problémov, vedieť určiť, či sú riešiteľné, vedieť nachádzať efektívne metódy ich riešenia; poznať aktuálne technológie, vedieť vybrať tie najvhodnejšie na realizáciu navrhnutých riešení.
  2. Dôraz na samostatnú prácu, na zvládnutie efektívnych metód štúdia s cieľom pripraviť študentov po skončení štúdia na rozširovanie vlastného vzdelania samoštúdiom.
  3. Prepojenie bakalárskeho štúdia s magisterským študijným programom informatiky: Keďže väčšina absolventov bakalárskeho štúdia informatiky pokračuje v magister-skom štúdiu informatiky, oba programy sú tesne prepojené. Bakalársky program okrem teoretického základu a základov špecializácií, ktoré sa rozvíjajú v magister-skom štúdiu, ponúka aj množstvo prakticky orientovaných predmetov, pre tých študentov, ktorí chcú po jeho absolvovaní hneď odísť do praxe. Magisterský program program poskytuje možnosť hlbšieho štúdia zvolenej špecializácie, ako aj získanie širšieho rozhľadu v iných oblastiach informatiky.
  4. Pružnosť obsahu aj foriem štúdia: v študijnom programe neustále inovujeme obsah jednotlivých predmetov, pridávame nové výberové prednášky a postupne zavádzame nové špecializácie. Program vo vyšších ročníkoch obsahuje menej povinných predmetov a dáva študentom viac možností na voľbu špecializácie a výberom predmetov vytvorenie individuálneho študijného plánu.
  5. Prepojenie výučby a praxe: na výučbe sa podieľajú odborníci z praxe (vedením prednášok, projektov a bakalárskych prác) a naopak naši študenti získavajú praktické skúsenosti aj pôsobením vo firmách (vrátane takých ako sú Google a Eset).
  6. Medzinárodná kompatibilita štúdia: študenti vyšších ročníkov sa úspešne uchádzajú o štúdium v zahraničí a zúčastňujú zahraničných študentských mobilít. 
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Biomedicínska fyzika
3 hodnotenia

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik (biomedical physicist). Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Aplikovaná informatika
0 hodnotení

Absolventi odboru aplikovaná informatika dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v novom storočí. Je po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Ekonomická a finančná matematika
0 hodnotení

Vzhľadom na existujúce tradície v  systéme vzdelávania  na Slovensku predpokladáme, že väčšina absolventov bakalárskeho bude pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe EFM. Napriek..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Zobratiť všetky...