Študijný program: Biomedicínska fyzika

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: II. stupeň
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Prírodné vedy, Zdravotníctvo
Priemer hodnotení
4,00 z 5
  3 ľudia hodnotili tento program
Chcem hodnotiť
Hodnotenie používateľov
Výborné
2
Veľmi dobré
0
Priemerné
0
Slabé
1
Hrozné
0
Hodnotenia
Študent2
Rodič1
Priemer hodnotení
Pedagógovia
Študijné oddelenie
Vybavenie odborných učební
Priestory školy
Dostupnosť literatúry
Úroveň stravovania
Uplatnenie absolventov
Možnosť praxe
Spolupráca s firmami
Kvalita vs cena
Priestory učební
Najnovšie hodnotenie
Student123
  hodnotil/a Student123
"Rozhodne neodporúčam ísť študovať BMF na matfyz. Čo sa týka uplatnenia jedinou možnosťou.."

O programe
Poplatky
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik (biomedical physicist). Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informačných vedných odborov, má znalosti v oblasti teoretickej medicíny, biológie, chémie a hraničných disciplín.Jadro vedomostí, schopností a zručností vychádza z požiadaviek na schopnosti absolventa:
 • chápať základné fyzikálne a chemicko-biologické princípy organizácie živých systémov,
 • riešiť teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód,
 • zostavovať a používať experimentálne zariadenia, realizovať a vyhodnocovať experiment,
 • navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych a biomedicínskych javov, ovládať aspoň jeden programovací jazyk,
 • aplikovať fyzikálne a medicínske poznatky na riešenie problémov spoločenskej praxe a schopnosť komunikovať s odborníkmi z iných oblastí vedy a techniky,
 • vedieť aplikovať fyzikálne zákonitosti na javy každodenného života, správne ich pochopiť a byť schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať
 • šíriť fyzikálne a biomedicínske poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou,
 • ovládať prácu so základným softvérom a oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových  procesorov, spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov,
 • spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky odbornej činnosti, ovládať štandardné počítačové kancelárske programové vybavenie,
 • komunikovať v cudzom jazyku,
 • chápať základné spoločenské, ekonomické a právne súvislosti,
 • rešpektovať základné princípy humanity, etiky a princípy trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých,
 • schopnosť samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje a dbať na permanentné vzdelávanie.
Absolvent je pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelávania. Všetky získané vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Aplikovaná informatika
0 hodnotení

Absolventi odboru aplikovaná informatika dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v novom storočí. Je po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Ekonomická a finančná matematika
0 hodnotení

Vzhľadom na existujúce tradície v  systéme vzdelávania  na Slovensku predpokladáme, že väčšina absolventov bakalárskeho bude pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe EFM. Napriek..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Fyzika
0 hodnotení

Absolventi študijného odboru fyzika majú dobré jazykové znalosti (najmä angličtina je samozrejmá požiadavka) a vďaka kvalite a obsahu vzdelania celosvetové uplatnenie.Po absolvovaní študijného odboru..

Mlynská dolina, Bratislava IV
Zobratiť všetky...