Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika
02/6542 7086
02/6029 5152
02/609 5480

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Kontakt

Profil fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v každom objektívnom hodnotení slovenských škôl skončí ako najlepšia. Toto postavenie si získala vďaka kvalitnému kolektívu pedagógov a vedcov, otvorenosti, širokej medzinárodnej spolupráci ale i vďaka vynikajúcim študentom. Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov. Našou víziou je poskytovať vzdelanie plne kompetitívne v svetovom meradle, vychádzajúce z kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti s aktívnou účasťou študentov.
Preto, že z Vás sformuje jedinečnú vyhranenú osobnosť, so širokým súčasným uplatnením a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnosti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, kreativitu. Cudzie je nám memorovanie, vyžadujeme porozumenie problémom, tvorivý prístup k ich analýze a hľadanie neštandardných riešení v rámci medzinárodne úspešných tímov.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku