Študijný program: Rádiologická technika

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Zdravotníctvo
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Rádiologická technika (Radiology technology) je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať zdravotnícke povolanie alebo je pripravený pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Študijný odbor Rádiologická technika sa môže podľa sústavy študijných odborov študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu štúdia. Absolvent  tohto študijného programu je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, so širokým odborným profilom, kompetentný samostatne vykonávať odborné činnosti pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické aj klinické odborné poznatky, v rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku.

Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Pri tvorbe študijného odboru sú akceptované odporúčania International Society of Radiographers and Radiological technologists, dokumenty Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu a ďalšie odporúčania.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Fyzioterapia
0 hodnotení

Absolvent bakalárskeho študijného odboru je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii,..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
0 hodnotení

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách      klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Ošetrovateľstvo
0 hodnotení

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 7.4.1 Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti, schopnosti a praktické zručností na..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Zobratiť všetky...