Študijný program: Fyzioterapia

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Zdravotníctvo
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent bakalárskeho študijného odboru je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Disponuje celým radom zručností, ovláda komplexne opis, analýzu a vyhodnocovanie kineziologických záverov, ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyzioterapeutických, balneologických, liečebných rehabilitačných a elektroterapeutických procedúr. Pozná základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží, relaxačných a mobilizačných praktík. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie.

Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore.

Uplatnenie absolventa

Absolvent bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach, rehabilitačných ústavoch, sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy a fyzikálnej terapie, zariadeniach sociálnej služby, ako aj v komkoľvek modernom rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu wellness / fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia.

Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách, napr. poisťovne a úrady práce. Okrem toho ich pozitívne uplatnenie je aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných kurzoch pre zdravotne postihnutých občanov i v chránených dielňach. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré sa usilujú o resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie je aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok v oblasti fyzioterapie vrátane manažmentu. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách, organizáciách Európskej Únie a pod. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
0 hodnotení

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách      klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Ošetrovateľstvo
0 hodnotení

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 7.4.1 Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti, schopnosti a praktické zručností na..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Rádiologická technika
0 hodnotení

Rádiologická technika (Radiology technology) je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Zobratiť všetky...