Študijný program: Ošetrovateľstvo

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Zdravotníctvo
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 7.4.1 Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti, schopnosti a praktické zručností na ktorých je založené ošetrovateľstvo, vrátane dostatočného pochopenia štruktúry fyziologických funkcií, správania sa zdravého a chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho prostredím. Na základe získania odborných vedomostí a praktických zručností absolvent poskytuje samostatne individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine a komunite v zdraví, chorobe a prispieva k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Je spôsobilý v rámci celoživotného vzdelávania rozširovať si vedoosti a zručnosti v odbore. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

Uplatnenie absolventa

Študijný program pripravuje profesionálneho pracovníka pre výkon ošetrovateľského povolania. Táto profesia sa považuje za kľúčovú v oblasti ochrany, podpory a prinavrátenia zdravia človeka. Absolvent sa uplatní ako sestra v ústavných a ambulantných pracoviskách zdravotníckych zariadení, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v sociálnej sfére. Podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti, na edukácii, vo výskume. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných legislatívnych predpisov. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v postkvalifikačnom a špecializačnom štúdiu.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Fyzioterapia
0 hodnotení

Absolvent bakalárskeho študijného odboru je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii,..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
0 hodnotení

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách      klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Rádiologická technika
0 hodnotení

Rádiologická technika (Radiology technology) je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu..

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok
Zobratiť všetky...