Študijný program: Didaktika hudby

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: III. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Udelený akademický titul: PhD.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Obsah študijného programu vyplýva zo študijných odborov 1.1.10 Odborová didaktika a 2.2.3 Hudobné umenie. Študijný program Didaktika hudby je zameraný na štúdium dejín všeobecnej a hudobnej pedagogiky, jej súčasných perspektív, pojmov, princípov a teórií. Hlavný dôraz sa kladie na súčasné smery a metódy odovzdávania poznatkov a zručností v oblasti hudobnej výchovy na všetkých stupňoch školstva. Štúdium dáva hlavný dôraz na rozširovanie vedomostí z oblasti hudobnej výchovy, ktorá sa v posledných decéniách 20. storočia a na začiatku 21. storočia rýchlo rozvíja a preto je potrebné najnovšie poznatky inkorpovovať do tejto formy štúdia. Obsahom štúdia je okrem širokého spektra poznatkov z odborných pedagogických a hudobných disciplín aj pedagogická prax. Po zvládnutí jednotlivých predmetov doktorand si zvolí predmet, ktorý bude podrobne študovať a aplikuje to vo svojej dizertačnej práci. Takto získanými poznatkami získa absolvent vysoký odborný profil v odbore metodicky viesť absolventov hudobnej výchovy na všetkých druhoch škôl, prípadne viesť oddelenia na metodických centrách, na oddeleniach didaktiky hudobnej výchovy na univerzitách a podobne.

Absolvent doktorandského štúdia ovláda odborný obsah disciplín teórie vyučovania hudobnej výchovy ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu svojej špecializácie. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky hudby.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko kvalifikovanú profesiu: učiteľa odborovej didaktiky so zameraním na didaktiku hudobnej výchovy na fakultách, ktoré pripravujú učiteľov pre SŠ, 2. stupeň ZŠ, výskumného a metodického pracovníka v didaktike hudobnej výchovy pre rezortné výskumovo-vývojové a metodické pracoviská, koncepčného programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete. Taktiež môžu odborne viesť metodické centrá pre vyučovanie hudobnej výchovy. Môžu odborne vykonávať inšpektora na školách pre hudobnú výchovu. Môžu viesť tímovú prácu na príprave učebných osnov, metodických príručiek a školských učebníc hudobnej výchovy.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Pedagogika
0 hodnotení

Absolventi odboru PEDAGOGIKA dokážu vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako profesionálni..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Predškolská a elementárna pedagogika
0 hodnotení

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich výchovných a vzdelávacích..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Rozvojová pomoc a misijná práca
0 hodnotení

Nie je k dispozícií

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...