Študijný program: Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Ruský jazyk je svetovým jazykom dynamickým, najrozšírenejším slovanským jazykom vyznačujúcim sa špecifickou osobitosťou, výrazovým bohatstvom a jazykovou kultúrnosťou. Patrí do študijného odboru 2.1. 28 Slovanské jazyky a literatúra, spracovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania § 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z.z., v ktorej absolvent študijného programu § 51 ods. 1 Zákona 131/2002 Z. z. nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje povolanie s možnosťou pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Prirodzená potreba profesionálneho ovládania ruského jazyka, literatúry a kultúry vychádza zo spoločenských potrieb v zhode s modernými európskymi a civilizačnými trendmi. Ruská kultúra je súčasťou európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Postavenie ruského jazyka chápeme ako rovnocenné s ostatnými svetovými jazykmi. V prvom, bakalárskom sňtupni vysokoškolského štúdia absolvent získa bohaté poznatky o jazyku, literatúre a kultúre. Počas štúdia sa študenti oboznámia so systémovými osobitosťami všetkých rovín ruského jazyka, t.j. fonetiky a fonológie, morfológie a syntaxe, lexikológie a štylistiky, s dôrazom na najdynamickejšie javy v spomínaných jazykovedných disciplínach so zameraním na rečovú kompetenciu študentov. Okrem základných poznatkov z lingvistiky študenti musia zvládnuť aj dejiny literatúry, kulturológie, dejín Ruska a geografie a  praktické ruské reálie.

Priťahuje kultúra Ruska. Prehlbujú sa i biznis-kontakty, vzrastá cestovný ruch. Študijný program „Učiteľstvo ruského jazyka a kultúry“ zahŕňa komplex jazykových, literárnych a širšie kultúrne zameraných  disciplín  vo vzťahu k veľkej krajine. Navrhované disciplíny  sprostredkúvajú nielen jazykové vedomosti, ale širší obraz o ruskej kultúre,geografických krásach i historických pamätihodnostiach a ruskej identite v európskom kultúrnom kontexte. Z tohto základu sa študentom poskytuje ucelený pohľad na konkrétne jazykovedné disciplíny Značná pozornosť je venovaná prehlbovaniu praktických jazykových schopností v intenciách kulturologickej, masmediálne i manažérskej komunikácie.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Pedagogika
0 hodnotení

Absolventi odboru PEDAGOGIKA dokážu vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako profesionálni..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Predškolská a elementárna pedagogika
0 hodnotení

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich výchovných a vzdelávacích..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Rozvojová pomoc a misijná práca
0 hodnotení

Nie je k dispozícií

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...