Študenti, zapojte sa do súťaže o pive

Celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ vyhlasuje Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.
Celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ vyhlasuje Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. / Foto: SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch

2.3.2017

Bratislava, 2. marec 2017 – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v týchto dňoch vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl gastronomických odborov v znalostiach o pive s názvom XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ. Odborným garantom a podporovateľom súťaže, ktorá sa uskutoční na pôde školy v termíne 28.-29. marca 2017, je spoločnosť HEINEKEN Slovensko. Spoločnosť v minulom roku pripravila vzdelávací program o pive spojený so súťažou pre SOŠ v Nových Zámkoch, a vďaka pozitívnym ohlasom ho v tomto roku rozširuje pre študentov gastronomických odborov z celého Slovenska. Pre prihlásených študentov je pripravený atraktívny dvojdňový program spojený s návštevou hurbanovského pivovaru. Vedenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch prijíma prihlášky do súťaže do 15. marca 2017.


Cieľom súťaže XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ je vzdelávať budúcich profesionálov v gastronómii o pive, jeho histórii, správnej starostlivosti o pivo na prevádzke, až po jeho správne čapovanie a podávanie. Jej súčasťou je aj preverenie praktických zručností študentov v narážaní sudov, preplachu pivných trubiek, čapovaní a podávaní čapovaného piva hosťovi. V rámci teoretickej prípravy poskytuje odborný garant súťaže, spoločnosť HEINEKEN Slovensko, prihláseným študentom podporu vo forme vzdelávacích materiálov a videí, a zároveň ponúka ešte pred súťažou možnosť prehliadky hurbanovského pivovaru s odborným výkladom obchodného sládka Karola Franceho.

 

Veľmi nás teší, že vzdelávacie programy, ktoré už niekoľko rokov pripravujeme nielen pre našich Horeca zákazníkov, ale aj pre študentov gastronomických odborov, majú úspech a rozširujú sa na celé Slovensko,“ hovorí Monika Kottmanová, Horeca Develelopment Manager v spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá vedie program XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ.  „Práve v súčasnosti, kedy v našom odvetví rezonuje téma nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, považujeme vzdelávanie, podporu a najmä motiváciu mladých profesionálov v gastronómii za absolútne kľúčovú. Naším cieľom je, aby v puboch a reštauráciách pracovali ľudia s kvalitnými vedomosťami o pive, ktorí svojimi zručnosťami a prístupom k zákazníkovi pomôžu rozvíjať stagnujúci Horeca segment.“

Súťaž XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ sa uskutoční v termíne 28.-29. marca na pôde Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, ako aj v priestoroch pivovaru Hurbanovo. Súčasťou dvojdňového programu bude aj prezentácia správneho párovania piva s jedlom spojená s degustáciou, ktorú pre študentov pripravia experti programu Sedem chutí piva obchodný sládok Karol France a šéfkuchár Laci Hornáček.

 

V spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko sme pripravili vzdelávací program o pive spojený so súťažou v minulom roku, a môžeme potvrdiť, že mala skutočne výborné ohlasy,“ hovorí RNDr. Rudolf Mišák, riaditeľ školy SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a dodáva: „Pre študentov sme v rámci celoslovenskej súťaže pripravili skutočne zaujímavý program. Študenti okrem kvalitných vedomostí a zručností prihláškou do súťaže získajú ubytovanie, stravu, odborný aj sprievodný program poskytovaný naším partnerom, spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. Pre víťazov súťaže sú samozrejme pripravené aj zaujímavé ceny.“

 

V týchto dňoch vedenie Strednej odbornej školy hotelových sužieb a obchodu Nové Zámky oslovuje stredné školy oblasti gastronómie formou pozvania do súťaže. Záujemcovia o účasť môžu kontaktovať Mgr. Blaženu Felvidékyovú (e-mail [email protected],  tel. 0904/271 393) do 15. marca 2017.

Zdieľať na facebooku