Štátnice na Fakulte masmédií PEVŠ budú robiť v škole

Štátnice sa na PEVŠ v Bratislave nebudú konať online.
Štátnice sa na PEVŠ v Bratislave nebudú konať online. / Foto: Pexels

Štátnice sa na PEVŠ v Bratislave nebudú konať online, ale štandardným spôsobom. 

 

Bratislava 30. apríla (TASR) - Štátne záverečné skúšky na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) sa budú konať 15. až 17. júna štandardným spôsobom na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. TASR o tom informoval vedúci Ústavu mediálnej tvorby Fakulty masmédií PEVŠ Martin Kasarda.
     

"Po skúsenostiach s virtuálnym vyučovaním vieme, že viaceré online formy sú veľmi dobrým nástrojom na výučbu, ale zároveň vieme, že nedokážu plnohodnotne nahradiť prácu vysokoškolského pedagóga," uviedla dekanka Fakulty masmédií PEVŠ Iveta Radičová. Dodala, že v prípade získavania praktických zručností a skúseností a najmä v prípade formovania sociálnych skúseností, verejného vystupovania, prejavu a rétorických zručností je internetová výučba nedostatočná.
      

Fakulta masmédií PEVŠ bude podľa Kasardu v ďalších rokoch využívať online spôsoby výučby a skúsenosti z koronavírusovej krízy ako doplnkové aktivity, ktoré môžu rozšíriť možnosti klasického školského vyučovania a praktických cvičení - ako inštitúcia, ktorá s najnovšími mediálnymi postupmi prirodzene pracuje, si škola uvedomuje dôležitosť osobného kontaktu pri rozvíjaní tvorivého ľudského potenciálu.
      

Kasarda tiež informoval, že Fakulta masmédií PEVŠ sa rozhodla nevyužiť možnosti náhradných online štátnic najmä preto, že štátne záverečné skúšky nie sú len kontrolou súboru vedomostí, ale aj prezentáciou študentových schopností a zručností predstaviť svoju prácu a skúškou jeho pohotovosti pred fundovaným publikom. Cieľom ŠZS je teda preveriť študenta ako komplexnú bytosť, ktorá týmto – aj slávnostným aktom skúšky – vstupuje do svojho profesionálneho života. "Preto sme privítali stanoviská Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorými bola rozšírená možnosť konania štátnych záverečných skúšok prezenčnou formou na všetky vysoké školy s podmienkou dodržania presných hygienických a ochranných predpisov," dodala Radičová.

Zdieľať na facebooku