Projekt Z lavíc do života má žiakom pomôcť uspieť

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove realizuje projekt Z lavíc do života.
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove realizuje projekt Z lavíc do života. / Foto: Bigstock

Prešov 21. marca (TASR) – Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove realizuje projekt Z lavíc do života (From the classrooms to the real world), ktorý získal financovanie z programu Erasmus+. Žiakom má pomôcť odhaliť, že vedomosti získané v škole majú hodnotu v každodennom živote. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Jana Miháľová.

 

Na projekte participuje šesť škôl z Turecka, Slovenska, Sicílie, Estónska, Portugalska a Poľska. Žiaci a učitelia sa budú postupne schádzať na projektových stretnutiach v jednotlivých školách. Komunikačným jazykom projektu je angličtina. Prostredníctvom rôznych  foriem a učebných metód budú skúmať nielen zákonitosti prírody a potvrdzovať si ich uplatnenie v každodenných činnostiach, ale budú sa tiež venovať geografii, hudbe a cudzím jazykom.
"Sme šťastní, že sme boli úspešní pri získaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+, a tešíme sa na realizáciu projektu. Okolo 30 žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov bude mať úžitok z realizácie projektu a možností, ktoré im poskytne pobyt v zahraničí," uviedla Miháľová.

Na Slovensku sa bude realizovať projektové stretnutie od 5. do 13. apríla 2019. Bude zamerané na prezentáciu zdravého životného štýlu s prepojením na poznatky z biológie.

"Súčasťou praktických seminárov bude aj nenáročná turistika v Tatrách, kde si účastníci prakticky potvrdia validitu prezentovaných informácií. Žiaci tiež pripravujú pod vedením svojich pedagógov národný večer, kde chcú prezentovať našu kultúru, a pripravili pre svojich partnerov praktické doplnky s folklórnymi motívmi," priblížila Miháľová.

 

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliardy eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC a Iuventa.

Zdieľať na facebooku