UKF v Nitre otvorí svoje dvere uchádzačom o štúdium i verejnosti

DOD na UKF v Nitre bude 21.2.2019
DOD na UKF v Nitre bude 21.2.2019 / Foto: Bigstock

Nitra 20. februára (TASR) - Prezentáciu študijných programov, možnosti semestrálneho štúdia v zahraničí i rôzne voľnočasové aktivity ponúkne deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Konať sa bude vo štvrtok (21. 2.) a zapoja sa doň všetky fakulty univerzity, ktoré uchádzačom o štúdium, ale aj verejnosti predstavia svoje priestory a tiež štruktúru, aktivity a ponuku vzdelávania.

 

Jednotlivé fakulty a ich katedry pripravili množstvo aktivít, diskusií a workshopov. "Tie predstavia konkrétne ponuky kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ktorého je naša univerzita garantom už takmer 60 rokov. Svojich potenciálnych študentov sa bude snažiť pritiahnuť každá z piatich fakúlt UKF. Budúci uchádzači o štúdium sa v priestoroch každej z nich dozvedia základné informácie o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, možnostiach ubytovania, termínoch nástupu na štúdium, o spoločenskom živote na univerzite či možnostiach semestrálneho štúdia v zahraničí. V infostánkoch im budú k dispozícii aj odborníci na kariérne, finančné či sociálne poradenstvo," uviedla Jana Černáková z UKF.


Fakulta prírodných vied predstaví aktivity katedier záujemcom o štúdium gemológie, botaniky, antropológie, fyziky, chémie, matematiky, informatiky či geografie. Ponúkne tiež prehliadku svojich laboratórií, učební i rôzne praktické ukážky. "Pedagogická fakulta sa bude snažiť zaujať programom zameraným na činnosť katedier vyučujúcich hudbu, hudobno-dramatické umenie, výtvarné umenie, pedagogiku, techniku, telesnú výchovu, nebudú chýbať workshopy, diskusie, prezentácie ateliérov aj výstava študentských prác," spomenula Černáková. 

 

Filozofická fakulta predstaví študijné programy, ktoré záujemcom ponúkajú štúdium učiteľstva, prekladateľstva a tlmočníctva viacerých jazykov, filozofie, estetiky, etiky, editorstva a vydavateľskej praxe, archeológie, muzeológie, etnológie, histórie, politológie, sociológie, žurnalistiky a mnohých ďalších predmetov. "O možnostiach a špecifikách štúdia na svojich ústavoch a katedrách bude informovať fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Aktivity svojich katedier a možnosti štúdia bude prezentovať i fakulta stredoeurópskych štúdií, ktorá je najmladšia fakultou UKF," dodala Černáková.

Zdieľať na facebooku