M. Patakyová: Ani jedna štátna škola neposkytuje vzdelávanie v rómskom jazyku

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozorňuje na pretrvávajúcou segregáciou rómskych detí.
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozorňuje na pretrvávajúcou segregáciou rómskych detí. / Foto: Shutterstock

Bratislava 6. apríla (TASR) - Napriek tomu, že Ústava SR garantuje národnostným menšinám právo na vzdelanie v ich jazyku, v praxi sa ukazuje, že toto právo sa neuplatňuje vždy tak, ako by sa malo. Uviedla to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, argumentujúc pritom pretrvávajúcou segregáciou rómskych detí a faktom, že ani jedna štátna škola na Slovensku neposkytuje vzdelávanie v ich materinskom - rómskom jazyku.
"Vyučovanie detí a žiakov v jazyku, ktorému rozumejú, je pritom nevyhnutným predpokladom na ich úspešné vzdelávanie," upozornila ombudsmanka v súvislosti s tým, že jedinou strednou školou, v ktorej prebieha vyučovanie v rómskom (a zároveň v slovenskom) jazyku, je Súkromné gymnázium v Kremnici. Dve základné školy v Kremnici a v Košiciach zabezpečujú výučbu rómskeho jazyka ako samostatného predmetu. "Väčšina rómskych detí a žiakov sa teda vzdeláva v školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským," skonštatovala ombudsmanka.
Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov (8.4.) pripomenula, že dôležitosť vzdelávania rómskych žiakov v ich materinskom jazyku deklaruje programové vyhlásenie vlády či akčný plán na roky 2016-2020.
Patakyová taktiež pripomenula, že s edukáciou rómskych detí v ich materinskom jazyku úzko súvisí nielen potreba zabezpečiť dostatok učebníc v rómčine či vzdelávanie učiteľov v takýchto školách, ale aj možnosť študovať rómsky jazyk na vysokých školách. "V súčasnosti nie je rómsky jazyk ako študijný program akreditovaný na žiadnej slovenskej vysokej škole či univerzite," zdôraznila. V tomto smere ombudsmanka víta snahy Prešovskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré pracujú na rozbehnutí nových vysokoškolských programov so zameraním na rómsky jazyk.

Zdieľať na facebooku