Viktor Križo

Inovačné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

Inovačné vzdelávanie, na rozdiel od kvalifikačného vzdelávania, má prinášať do profesii pedagóga nový vietor.

Školy ako dielne ľudskosti? Nemusíme v dospelosti končiť na psychiatrii

Stále vyššie percento ľudí dnes trpí syndrómom vyhorenia, depresiou a pocitmi úzkosti. Ako to môžeme zmeniť?

Vážený pán minister, dúfam, že to nemyslíte vážne?!

S prekvapením vzdelaného človeka som počúval Vašu veľmi krátku reakciu na naše vyjadrenie nespokojnosti s aktuálnym stavom školstva.