Andrea Hajdúchová

Nevyháňajme deti opäť zo športovísk za počítače. Väčšina verejnosti s ďalším obmedzovaním detí nesúhlasí, tvrdí prieskum

Tmavšie farby okresov v covid automate sa spájajú aj s obmedzeniami pri tréningoch a krúžkoch detí a mládeže. Hoci sa mnohé deti testujú doma pre potreby školy, Úrad verejného zdravotníctva SR žiada ďalšie testy z odberových miest, čo je pre rodiny neúnosný náklad.

Základné umelecké školy nemusia rušiť vyučovanie a učiť dištančne

S pribúdajúcimi okresmi v bordovej farbe riešia základné umelecké školy či centrá voľného času otázku, ako učiť skupiny. Školský semafor je nejasný, a tak niektoré ZUŠ prešli na dištančné vzdelávanie, iné učia ďalej prezenčne.

Už teraz potrebujeme presný plán návratu detí do škôl a metodiku, ako s nimi pracovať, podporiť ich potreby a odstrániť rozdiely, ktoré vznikli

Vládna kríza nesmie zatieniť hľadanie riešení pre deti a dospievajúcich. Organizácie, ktoré podpísali výzvu Dajme prednosť školám upozorňujú, že už dnes by školáci, rodičia a učitelia mali poznať presný plán návratu jednotlivých ročníkov do škôl. Spolu s plánom potrebujeme aj skríning potrieb školákov a metodiku, ako so skupinami, ktoré sa dlhým prerušením vyučovania vytvorili, pracovať. Covid automat sa musí zmeniť, aby skutočne odrážal prioritu – vrátiť školákov do škôl.

Študenti: Hoci sa všetci snažíme, nestačí to. Potrebujeme sa vrátiť do škôl

Ako vnímajú zatvorenie škôl študenti a prečo sa chcú vrátiť čo najskôr do svojich tried?