Vysoké školy Žilina

Zoznam vysokých škôl, fakúlt a študijných programov na Slovensku. Hodnotenia študijných programov študentmi.

Zobrazenie 1 - 8 z 106 výsledkov
Zoradiť podľa

Informatika (Bc.)

3 hodnotenia

Absolventi študijného programu Informatika získajú základné poznatky z informatiky. Budú schopní pracovať so softvérom..
Univerzitná 8215/1, Žilina

Mediamatika a kultúrne dedičstvo (Bc.)

3 hodnotenia

V  bakalárskom  štúdiu študijného  programu mediamatika a kultúrne  dedičstvo sa  jeho  absolventi  môžu uplatniť v..
Univerzitná 8215/1, Žilina

Manažment (Bc.)

3 hodnotenia

Absolvent študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych..
Univerzitná 8215/1, Žilina

Bezpečnostný manažment (Bc.)

0 hodnotení

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či..
Ul. 1.mája 32, Žilina

Krízový manažment (Bc.)

0 hodnotení

Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov, ktorí sa môžu uplatniť vo verejnej správe, v podnikoch a firmách pri analýze..
Ul. 1.mája 32, Žilina

Záchranné služby (Bc.)

0 hodnotení

Štúdium je orientované na prípravu odborníkov schopných plniť  preventívne administratívno - správne, záchranné a..
Ul. 1.mája 32, Žilina

Geodézia a kartografia (Bc.)

0 hodnotení

Absolvent získa teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín...
Univerzitná 8215/1, Žilina

Pozemné staviteľstvo (Bc.)

0 hodnotení

Absolvent získa primerané prírodovedné vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín,..
Univerzitná 8215/1, Žilina