Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Ul. 1.mája 32
010 26 Žilina
Slovenská republika
041/513 6605
041/513 6606
041/513 6620

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Zahraničná spolupráca
Kontakt

Profil fakulty

FBI ŽU je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta vytvára priestor na celoživotné vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie, ktoré je zamerané na otázky obsiahnuté v akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. Fakulta udeľuje svojím absolventom bakalárskeho štúdia akademický titul bakalár (Bc.), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul inžinier (Ing.) a absolventom doktorandského štúdia akademický titul „doktor" (philoshophie doctor – PhD.).
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku