Študijný program: Sociálna práca

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, kombinovaná
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent druhého stupňa (magisterského štúdia) odboru Sociálna práca získava schopnosť: analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít; špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, medzo i mikro prostredí; preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou; nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci; vie realizovať zložité riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov; pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh, a imlementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvo-, druho- a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality. Do praktických vedomostných okruhov magisterského štúdia sociálnej práce spadajú prax zameraná podľa špecializácie, výskum v sociálnej práci.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

0 hodnotení

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vyučovať predmety svojej špecializácie na II. stupni ZŠ a SŠ, v sektoroch..
Hlavná 89, Košice

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

0 hodnotení

Absolvent 2. stupňa učiteľského štúdia náboženskej výchovy získa svojím štúdiom všeobecný prehľad a je dobre pripravený..
Hlavná 89, Košice

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

0 hodnotení

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vyučovať predmety svojej špecializácie na 2. stupni ZŠ a SŠ, v sektoroch..
Hlavná 89, Košice

Učiteľstvo náboženskej výchovy

0 hodnotení

Absolvent 2. stupňa učiteľského štúdia náboženskej výchovy získa svojím štúdiom všeobecný prehľad a je dobre pripravený..
Hlavná 89, Košice

Náuka o rodine

0 hodnotení

Absolvent študijného programu náuka o rodine môže v praxi pracovať v štátnom sektore a spoločenských inštitúciách ako..
Hlavná 89, Košice