Teologická fakulta KU v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta KU v Košiciach
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Hlavná 89
041 21 Košice
Slovenská republika
00421/55/6836 111

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Dôležité termíny
Kontakt

Profil fakulty

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola založená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovacou listinou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa l. júla 2003 a dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu.

Fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska kánonického práva sa táto fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia Christiana (ďalej len "Sap. Chr."), vydanou dňa 15. apríla 1979, a "Ordinationes" Kongregácie pre katolícku výchovu z 29. apríla 1979, ktoré sú priložené k samotnej Konštitúcii, a normami Kódexu kanonického práva (kán. 815 - 820 CIC).
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku