Články: Pre študentov
O projekte

Gymnázium, Štúrova 16

Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Štúrova 16
93701 Želiezovce
Slovenská republika
036/7712360

Zastupujete túto školu? Aktualizujte Vaše údaje tu.
Priemer hodnotení
5,00 z 5
  12 ľudí hodnotilo túto skolu
Chcem hodnotiť
Hodnotenie používateľov
Výborné
12
Veľmi dobré
0
Priemerné
0
Slabé
0
Hrozné
0
Hodnotenia
Zamestnanec2
Študent10
Priemer hodnotení
Pedagógovia
Výučba
Vybavenie odborných učební
Priestory školy
Úroveň stravovania
Hygiena školy
Príprava na VŠ
Kvalita vs cena
Priestory triedy

Všetky hodnotenia školy (12)
Zobrazenie 1 - 10 z 12 výsledkov

Bandi
Bandi
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 11.12.2017

Gymnázium v Želiezovciach vám ponúka výbornú prípravu na VŠ. Žiaci, ktorí študovali na tejto škole sa dokázali úspešne presadiť aj v ďalšom živote. Študentom školy sa podarilo dostať na prestížne univ...erzity na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo svedčí o kvalitách tohto gymnázia.

Navštevoval/a v období: od septembra 2015 do júna 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
LP
LP
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 11.12.2017

Som veľmi spokojná s vyučovaním a s prostredím školy. Cítim sa tu veľmi príjemne, vládne tu rodinná atmosféra. Vzťah s učiteľmi je kamarátsky, vždy sú ochotní pomôcť a vysvetliť učivo aj viackrát. Výu...čba tiež prebieha na veľmi dobrej úrovni. Škola bola nedávno renovovaná, triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a odbornými pomôckami. Ďalej sa mi na škole páči, že si vo štvrtom ročníku volíme maturitné predmety a naplno sa venujeme iba im. Nemusíme sa zaťažovať predmetmi, z ktorých nebudeme mať maturitnú skúšku. Chodíme na rôzne exkurzie a výlety do zahraničia. Do roka máme niekoľkokrát zaujímavé prednášky.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
K
K
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"SPOKOJNOSŤ S DANOU ŠKOLOU"

Hodnotil/a 11.12.2017

Ako študent tejto školy môžem súhlasiť s tým , že táto škola má úroveň , ktorá zodpovedá všetkým požiadavkám , ktoré študent potrebuje pre úspešné pokračovanie v štúdiu a celkovo v živote. Na škole ne...chýba ani príjemná atmosféra , moderné vybavenie školy a kvalitná výučba predmetov.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Sebi
Sebi
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie"

Hodnotil/a 11.12.2017

Táto škola je ideálna pre prípravu na štúdium na vysokej škole. Hodiny sú zaujímavé a často prebieha interakcia medzi učiteľom a žiakom. Pedagógovia kladú dôraz na individuálny prístup pre každého ž...iaka a sú otvorení novým nápadom.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Domini
Domini
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 11.12.2017

Som veľmi spokojná s prístupom a celkovým vyučovaním na škole. Je tu príjemná atmosféra komorného prostredia. Učitelia, takisto ako spolužiaci, sú nápomocní. Každoročne sa koná niekoľko školských výle...tov aj do zahraničia a samozrejme sa zapájame aj do množstva súťaží, v ktorých sme vždy úspešní. V maturitnom ročníku máme už len tie predmety, z ktorých nás čaká maturitná skúška a to je, podľa mňa, veľmi dobré.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Linduš
Linduš
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 11.12.2017

Na škole sa cítim veľmi príjemne, vládne tu rodinná a priateľská atmosféra, nie sú tu žiadne konflikty, učitelia sa venujú žiakom stále. Máme tu veľa cudzích jazykov, chodíme na exkurzie, súťaže, olym...piády z rôznych predmetov. Vo 4. ročníku si vyberáme voliteľné predmety a taktiež semináre z tých predmetov.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Ľubinka
Ľubinka
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 07.12.2017

Na našom gymnáziu sa realizuje vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Vzdelávanie žiakov je založené na princípoch humanizácie, demokratizácie, pozitívn...eho rozvoja, osobností, je nasmerované na žiaka, ktorý má priestor na sebarealizáciu, tvorbu projektov, prezentácií, referátov..., je uskutočňované v komornom, rodinnom prostredí, v modernej zrekonštruovanej budove, v nových učebniach fyziky, informatiky, pomocou nových didaktických a interaktívnych pomôcok. Žiaci našej školy majú posilnenú výučbu cudzích jazykov - anglického, nemeckého a ruského jazyka, majú možnosť štúdia v zahraničí v spolupráci s medzinárodnou organizáciou American Field Service. Na škole sa vyučujú aj nové predmety - regionálne dejiny, svet financií, multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. Vo štvrtom ročníku majú posilnenú výučbu maturitných predmetov. Žiaci gymnázia sa zapájajú do všetkých predmetových olympiád (napr. olympiáda ľudských práv, olympiáda z matematiky, geografie a pod.) a iných súťaží ( Kalokagatia – Mladý záchranár, súťaž vo volejbale, florbale, futbale a iné). V škole sa realizujú aj rôzne projekty - Comenius, Digiškola, Poznaj svoju vlasť, Nenápadní hrdinovia, Každý iný- všetci rovní, Škola podporujúca zdravie, Jazykový kvet, Štúrovo pero, Mladý Európan... Po vyučovaní žiaci môžu navštevovať krúžky – konverzácie z cudzích jazykov, športové krúžky, literárno-dramatický krúžok, krúžok spoločenskej etikety, krúžok budúci podnikateľ. Počas školského roka organizujeme zaujímavé besedy s odborníkmi z rôznych oblastí, výchovné koncerty, prednášky z oblasti financií..., realizujeme exkurzie do zaujímavých miest a regiónov na Slovensku a v zahraničí (napr. Bratislava, Banská Štiavnica, Martin, Viedeň, Praha, Paríž, Krakov, Malta, Londýn...). Gymnázium v Želiezovciach ponúka kvalitné vzdelanie o čom svedčí aj vysoká úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy a následne aj ich uplatnenie v živote. Mnohí absolventi sa uplatnili ako vynikajúci vedeckí pracovníci, lekári, učitelia, inžinieri či podnikatelia.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Zamestnanec

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Kubo
Kubo
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie"

Hodnotil/a 07.12.2017

Ak rozmýšľate nad vysokou školou tak pravdepodobne gymnázium je vaša najlepšia voľba strednej školy. Keď ste z Levického okresu pouvažujte nad Gymnázium v Želiezovciach. Učitelia sú veľmi ochotný pomô...cť a úroveň prednášania je na vysokej úrovni. V škole sa nachádza mnoho učební ako chemicke laboratórium alebo posilovňa. Každoročne sa na škole koná mnoho exkurzií a prednášok. Nechýbajú taktiež zahraničné exkurzie .

Navštevoval/a v období: od septembra 2015 do decembra 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
Carlíta
Carlíta
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Spokojnosť so školou"

Hodnotil/a 07.12.2017

Ako jedna zo študentiek tohto gymnázia môžem povedať , že som spokojná so svojím výberom školy. Je tu veľmi priatelská atmosféra , a to nie len na prestávkach ale aj počas vyučovania. Profesori sú ve...ľmi ohľaduplný , nápmocní a vzťahy na škole hodnotím za veľmi pozitívne .

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
evi
evi
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Spokojnosť so školou"

Hodnotil/a 07.12.2017

Ako študentka Gymnázia v Želiezovciach môžem povedať, že naša škola ponúka kvalitné vzdelanie a dôslednú prípravu na vysokú školu. Pedagogický zbor je veľmi ochotný, čo sa týka vysvetlenia učiva a pom...oci pri výučbe. Medzi sebou máme veľmi dobré vzťahy či už s inými študentmi alebo s profesormi, keď je treba s niečím pomôcť nikto sa nám neobráti chrbtom a nepovie, že nemá čas. Snažíme sa držať kolektív pokope a udržiavať priateľstvá aj so študentmi, ktorí už našu školu opustili. Ja osobne môžem povedať, že s výberom strednej školy som maximálne spokojná a cítim sa v nej veľmi príjemne.

Navštevoval/a v období: od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Študent

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.