Študijný program: Charitatívna a misijná práca

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: III. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: PhD.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Na doktorandskom stupni štúdia sociálnej práce je študijný odbor zameraný nielen na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti.  Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických javov.

Cieľom je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.

Absolvent doktorandského štúdia sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku má ovládať vedecké metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti vied o spoločnosti a človeku.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Náuka o rodine
0 hodnotení

Absolvent má možnosť uplatniť sa v príprave mladej generácie na manželstvo a rodinný život, na manželské poradenské služby, na sociálnu pomoc rodinám, prácu v centrách rodiny, v orgánoch verejnej..

Hlavná 89, Košice I
Sociálna filozofia
0 hodnotení

Tento študijný program predurčuje absolventa stať sa vysoko žiadaným pracovníkom na trhu práce v kontexte spoločnosti založenej na informáciách. Absolvent má možnosť uplatniť sa v princípe vo..

Hlavná 89, Košice I
Sociálna práca
0 hodnotení

Absolvent tohto študijného programu je pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálneho diagnostikovania a prognózovania, sociálnej..

Hlavná 89, Košice I
Zobratiť všetky...