Články: Pre študentov
O projekte

Lekárska fakulta UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta UPJŠ
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika
055/234 3311
055/234 3361
055/234 3360

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Kontakt

Profil fakulty

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najstaršia fakulta tejto univerzity. Zabezpečuje doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti má aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.
Lekárska fakulta má cca 60 pracovísk, ktoré tvoria ústavy, kliniky, vedecko-výskumné a experimentálne pracoviská a účelové zariadenia. Jej moderná výšková budova sa nachádza v tesnej blízkosti Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde študenti absolvujú prevažnú časť praktickej výučby. Svoje výučbové základne má vo viacerých zdravotníckych inštitúciách, ktoré umožňujú študentom bezprostredný kontakt s pacientom a modernými liečebnými metódami, takže výučba predstavuje unikátne prepojenie teórie s praxou. Teoretická výučba sa realizuje v posluchárňach, laboratóriách, učebniach a špecializovaných praktikárňach s moderným vybavením.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku