Petra Števonková

Profesorka Marína Mikulajová: Testy ranej gramotnosti dokážu u detí odhaliť poruchy už vo veľmi skorom veku

Batéria testov MABEL vznikla v rámci významného európskeho výskumu. Ide o ojedinelé testy ranej gramotnosti, v rámci ktorých budú mať psychológovia v poradniach, špeciálni pedagógovia v školách a aj logopédi modernú, výskumne overenú diagnostickú batériu, pomocou ktorej môžu zachytiť rizikové deti už vo veku od päť rokov.

Maturita nás skúša, ale nie je to skúška dospelosti

Na maturitu by sa mal študent a aj rodič pozrieť s nadhľadom, a preto sme sa na túto tému rozprávali s PhDr. Henrietou Roľkovou, PhD. z Fakulty psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.