Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 5923 4312

Zastupujete túto školu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil univerzity
Programy
Zahraničná spolupráca
Kontakt

Profil univerzity

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) je vysoká škola založená na filozofii liberálnych vied a umení, a je jedinou školou svojho druhu na Slovensku a jednou z mála i v širšom okolí.

Silnou stránkou BISLA je uplatnenie jej absolventov – v ďalšom štúdiu aj na trhu práce. Spomedzi študentov slovenských vysokých škôl si náš absolvent môže vybrať z najširšej škály magisterského štúdia – v odbore politológia a v príbuzných odboroch medzinárodné vzťahy, verejná politika, filozofia, teória umenia, masmédiá a marketing, atď. Mnohí naši absolventi pokračujú v štúdiu v zahraničí v anglickom jazyku, a aj preto sa vyše polovica kurzov na BISLA vyučuje v angličtine. Prieskum medzi našimi absolventmi z posledných rokov ukázal, že úspešne pokračovali v štúdiu vo viac ako 20 rôznych odboroch na 25 rôznych vysokých školách a fakultách, z toho väčšina na zahraničných.

Štipendiá

Študenti BISLA sa môžu uchádzať o tri rôzne druhy štipendií:

Rektorské štipendium
Rektorské štipendium sa udeľuje za dosiahnuté výsledky, alebo za prínos v oblasti výskumných a záujmových aktivít na BISLA.

Štipendiá z  prostriedkov štátneho rozpočtu
Motivačné štipendium (udeľované automaticky prospechovo najlepším 10% študentov)

Sociálne štipendium
Študenti, ktorí majú záujem uchádzať sa o sociálne štipendiá adresujú svoju žiadosť na Študijné oddelenie.

Študenti, ktorí sa chcú uchádzať o rektorské štipendium adresujú svoju žiadosť na Kanceláriu rektora BISLA.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku