Národohospodárska fakulta EU

Národohospodárska fakulta EU
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
Slovensko
02/67291255
02/67291124

Zastupujete túto školu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil univerzity
Programy
Zahraničná spolupráca
Kontakt

Profil univerzity

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri
výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na
vysokej úrovni v jedinečných akreditovaných študijných programoch, o ktoré
teória i prax prejavujú hlboký a trvalý záujem.

Vzdelávacia ako aj vedeckovýskumná činnosť NHF EU v Bratislave sa dlhodobo orientuje nielen
na národohospodársku – makroekonomickú úroveň národného hospodárstva, ale aj na
podnikateľskú – mikroekonomickú sféru, na bankovníctvo, daňovníctvo,
poisťovníctvo, verejné financie, podnikateľské a medzinárodné financie, na
regionálny rozvoj, verejnú správu a samosprávu.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podieľa na vytváraní spoločensky
a ekonomicky významných podkladov a materiálov významných pre fungovanie
spoločnosti. Úzko spolupracuje najmä s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako
aj s významnými domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými
ústavmi a inštitúciami.

Absolventi NHF EU v Bratislave preukázateľne dlhodobo dosahujú spoločensky uznávané
umiestnenie a uplatnenie v širokom spektre hospodárskej praxe, a to aj mimo
územia Slovenskej republiky.


Ponúkame jedinečné a kvalitné vzdelanie, máme výbornú akademickú reputáciu a prestíž, sme 2. najlepšia
ekonomická fakulta v SR a  najlepšia ekonomická fakulta   v Bratislave (hodnotenie ARRA 2015).
Máme výborné možnosti uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia, aktuálne máme najnižšiu nezamestnanosť absolventov
spomedzi všetkých ekonomických fakúlt na Slovensku len 1,1% (hodnotenie ARRA 2015).
Naši absolventi pôsobia na významných pozíciách v praxi, mimo  viacerých bývalých či súčasných ministrov, riaditeľov či partnerov významných spoločností aj 3 zo 4 guvernérov Národnej banky Slovenska sú absolventmi NHF.
Zabezpečujeme intenzívnu spoluprácu fakulty s praxou a poskytujeme možnosť získať stáž alebo iné praktické
zručnosti už počas štúdia, 60% študentov našej fakulty pracuje už popri vysokoškolskom štúdiu.
Máme bohaté športové, spoločenské a iné možnosti mimoškolských aktivít, ako vysokoškolský športový klub Ekonóm, vysokoškolská liga vo viacerých športoch alebo rôzne študentské akcie ako ples či beánia.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku