Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
+421 48 4320 111

Zastupujete túto školu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil univerzity
Fakulty
Kontakt

Profil univerzity

Sme umeleckou školou, ktorá pred pätnástimi rokmi vznikala ako prvá mimo bratislavská umelecká vysoká škola a svoj zmysel potvrdila okrem iného aj tým, že vychovala v oblasti divadelného, hudobného, filmového a výtvarného umenia vyše dvetisíc absolventov, ktorí dnes šíria jej dobré meno doma aj v cudzine. Výchova v oblasti umenia má svoje špecifiká a líši sa od ostatných vysokých škôl svojou náročnosťou na pedagóga, ktorý okrem svojich školských povinností, žije aj pre svoju umeleckú tvorbu. Prístup k žiakom je vo väčšej miere individuálny , než je tomu na iných vysokých školách, a teda pomer počtu pedagógov k počtu poslucháčov je približne 1:6. Záleží nám na tom, aby sa talent - ktorý je nutným predpokladom štúdia na umeleckej škole - rozvíjal spolu s rozširovaním horizontu poznania poslucháča, aby sa škola stala priestorom, v ktorom mladý človek dozrieva nie len ako špecialista vo svojom umeleckom zameraní, ale komplexne. Verím, že naši absolventi si dokážu vydobyť, obhájiť a udržať v spoločnosti rešpekt a priestor pre seba a svoju umeleckú tvorbu. Ten je v dobe, kedy sa prísne prihliada najmä na parameter ekonomickej efektívnosti až príliš ohrozený.

V oblasti materiálno-technického vybavenia našej školy podstatným spôsobom vylepšila podmienky, v ktorých pacujeme v ostatných dvoch rokoch dotácia z Ministerstva školstva a EÚ v podobe grantu z operačného programu Výskum a vývoj Agentúry ministerstva školstva pre účely dobudovania infraštruktúry vysokých škôl. Vďaka spomínanému grantu máme možnosť implementovať na všetkých našich troch fakultách projekt v hodnote viac ako 5,5 miliónov euro. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí venovali vzniku a rozvoju školy v jej pomerne krátkej - no turbulentnej - histórii kus svojho života, a prispeli tak k jej stabilizácii, zviditeľneniu, ako aj vážnosti, ktorej sa naša Akadémia teší v rodine ostatných vysokých škôl na Slovensku.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku