Test na záverečné opakovanie pre prvákov zo slovenského jazyka

Jaroslava Koníčková

Jaroslava Koníčková

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
1. ročník ZŠ
rozsah:
5 strán

Tento pracovný list obsahuje cvičenia zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka.

 

1.Prepíš písmená.

K

r

ô

S

J

ľ

f

Ž

H

G

          

 

 

 

2. Čiarou rozdeľ slová na slabiky

stojan,    dvere,     deň, tabuľa,  kniha, lavička, leto         

 

3. Zakrúžkuj rovnakou farbou dvojice slov, ktoré sa rýmujú.

ulica  Zuzka  meno blúzka  opica  seno    

 

4. Vyfarbi rovnakou farbou dvojice slov, ktoré majú opačný význam.

čisté  malý  začiatok  veľký  koniec  špinavé

 

5. Prepíš vetu.                     

Jablko je zdravé ovocie.

                                                           

 

6. Poprehadzované slabiky usporiadaj do slova a slovo napíš.

    čik-vlá ___________________

    ko – ma – ca- vi ____________________

    ja-da-ho ____________________

 

7. Doplň chýbajúce písmeno do mien.

     __atka     __eťko    __imotej      __lex      __neta      __iliam __ma

 

8. Slová správne usporiadaj do vety. Vetu napíš.

čítať. učí Mária sa   

_____________________________________________________

 

trávnik. je pokosený Na dvore

______________________________________________________

 

obed. varí Teta

_______________________________________________________

 

9. Doplň chýbajúce písmeno tak,  aby slovo malo význam.

me __       iz__a       __ráľ      mali__a       de__ina    __esto   pe__

 

10. Zakrúžkuj mäkké slabiky. 

Dedovi chutí sladký medík. 

 

11. Napíš:

3 názvy zvierat:       ____________________________________________

3 názvy miest:         ____________________________________________

3 názvy stromov:     ____________________________________________

3 mená:                    ____________________________________________

 

12. Prečiarkni slovo, ktoré do riadku nepratrí.

paprika, paradajka, čerešňa, uhorka, mrkva, kaleráb, cesnak, cibuľa

 

13. Vyfarbi slová, ktoré je nesprávne napísané.

púpáva, ďeti, vietor, slnko, ďedina, mesiac, mesto, rieka, dázdovka 

 

14. Vyfarbi nadpis v básni a potom odpovedaj na otázky.

Bocian

Zletel bocian v našom poli,

spravil hniezdo na topoli,

jak ho pláta, tak ho pláta,

pre maličké bociančatá.

(Elena Čepčeková)

 

Pre koho urobil bocian hniezdo? __________________________________

Ako sa volá strom, na ktorom urobil hniezdo? ________________________

Kde zletel bocian? ______________________________________________

 

15. Vy mysli a napíš slovo, ktoré začína na písmeno:

M __________________________________________

T___________________________________________

K___________________________________________

O___________________________________________

 

16. Spoj čiarou slová, ktoré k sebe patria.

 

    mrkva              jabĺčko

 

    mesto               vietor

 

    jablko               mrkvička

 

    vetríček            mestečko   

 

    dievča              chlapček

 

    chlapec            dievčatko

 

17. Utvor podľa vzoru ďalšie slová.

ľadovec

cesnak

kniha

 

 

 

 

 

 

                               

18.Utvor slová na slabiky.

 

na

 

po

 

le

 

ne

 

ka

 

sa

      

19. Vymysli a napíš vetu, v ktorej použiješ slovo STROM.

________________________________________________________________

 

20. Dopíš prirovnanie.

rýchly ako -      _______________

studený ako -    _______________

biely ako -        ________________

 

21. Dokonči vety. 

Volám sa  _____________________________________.    

Bývam v   _____________________________________. 

Najradšej sa hrám s  _____________________________________ .

Zo sladkostí mám najradšej _____________________________________ .

Najradšej cestujem do  _____________________________________ .

Cez prázdniny pôjdem do _____________________________________ .