Cvičenie na mäkké a tvrdé spoluhlásky

Eva Siposova

Eva Siposova

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
2. ročník ZŠ
rozsah:
0 strany

Precvičte si s druhákmi  mäkké a tvrdé spoluhlásky.

 

mot__ľ, d__ňa, š__pky, rod__na, t__cho, snež__, dž__p, vaj__čko, h__d__na, c__buľa, ž__vot, t__č__nka, poh__b, d__m, k__no, šat__, k__mono, c__trón, š__ltovka, kn__h__, slan__na, ž__hľava, jask__ňa, č__slo, ch__tiť, kost__m, č__nžiak, dž__nsy, l__ž__ca, plavk__

 

c___trón    peč___vo   brosk___ňa     poč___tač    ml___n  banán___     vláč___k    l___ž___ca  d___ňa    narc___s   zajač___k  mal ___na    č___žma    c___rkus   vtáč___k   mot___ľ     kuch___ňa     vaj___čko     š___je    ruž___čka   k___t___ca     č___ta    d___namit     mot___ka     

 

rozpt__liť sa, h__drant, kač__čka, ch__tiť, k__jak, k__lometer, č__nžiak, l__žovačka, h__droelektráreň, Mart__n, stud__čka , kon__k, bic__kel, bl__ska sa, l__žiar, l__cencia, š__šk__, poč__tač, š__mpanz, l__gocú sa, s__valo sa, h__bať, k__no, ch__liť sa, n__kto, bl__zko, ch__trý

 

k__chať, poč__tač, uč__teľ, t__ždeň, l__tko, l__že, zajač__k, cvič__ť, horč__ca, zemiak__, zobáč__k, ch__ža, ml__n, d__chať, koč__k, č__nžiak, d__ktát, č__tanka, hovädz__na, ch__ba, k__tica, h__mna, pomal__, c__rkus, pl__š, vojac__, š__bačka, narc__s, l__žovačka