Čítanie s porozumením v 1. ročníku

Jaroslava Koníčková

Jaroslava Koníčková

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
1. ročník ZŠ
rozsah:
2 strany

Nasledujúci pracovný list je zameraný na overenie schopnosti čítať s porozumením.

 

1. Pozorne si prečítaj text:

Dnes bude oslava. Janko má narodeniny. Má sedem rokov.  Popoludní prišli jeho spolužiaci. Najprv prišla Katka a priniesla mu knihu. Pekne mu zablahoželala. Povedala mu, že si môže z knihy niečo prečítať. Potom prišiel ocko a  priniesol mu bicykel. Prednú vidlicu má odpruženú, nad zadným kolesom je blatník. Na riadidlách je umiestnený zvonec.

 

2. Napíš odpovede

Čo dala Katka Jankovi?__________________________________________

Prečo mu dala darček?___________________________________________

Koľko rokov má Janko?__________________________________________

Vymysli nadpis pre prečítaný text.__________________________________

Čo povedala Katka Jankovi?_______________________________________

 

3. Rozdeľ slovo POVEDALA na slabiky a na písmená.

______________________________________________________________

 

4. Napíš číslom, koľko slabík je v slove  POVEDALA.

______________________________________________________________

 

5. Napíš číslom, koľko písmen je v slove    POVEDALA.

_______________________________________________________________

 

6. Vymysli vetu, v ktorej bude slovo POVEDALA.

_______________________________________________________________

 

7.Vyfarbi vety, ktoré neboli v príbehu.

Janko oslavoval meniny.

Katka Jankovi priniesla knihu.

Povedala mu, aby do knihy niečo nakreslil.

Mama Jankovi kúpila bicykel.

Na riadidlách má umiestnené svetlo.

Nad zadným kolesom je blatník.

Zadnú vidlicu má odpruženú.

 

8. Vyfarbi, čo má Jankov bicykel.

 

 

9. Napíš, čo má tvoj bicykel.

__________________________________________________________________________

 

10. Napíš, aký darček by si chcel (a) dostať na narodeniny ty.

__________________________________________________________________________

 

11. Nakresli, ako by mal tvoj darček vyzerať.