Vybrané slová po P

Redakcia

Redakcia

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
oblasti:
Vybrané slová
rozsah:
0 strany

Naučte sa vybrané slová po P. 

 

 1. pýcha
 2. pýšiť sa
 3. pyšnieť
 4. pyšný
 5. prepych
 6. pykať
 7. pýr
 8. pýriť sa
 9. pysk (papuľa)
 10. pyskatý
 11. pyštek
 12. pýtať sa
 13. spytovať sa
 14. opytovať sa
 15. dopyt
 16. pytliak
 17. kopyto
 18. pyžamo