Porekadlá a príslovia aj s významom

Hanka Herinková

Hanka Herinková

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
oblasti:
Príslovia, Porekadlá
rozsah:
2 strany

Porekadlá a príslovia sa v našej komunikácii používajú pomerne často. Obidve sa radia medzi frazeologizmy, sú to ustálené slovné pomenovania, ktoré nepriamo opisujú nejaký jav. Základný rozdiel medzi nimi je ten, že príslovie obsahuje ponaučenie (Bez práce nie sú koláče), zatiaľ čo porekadlo ho neobsahuje (Mať srdce na dlani).

 

Porekadlá sú výpovede, v ktorých sa vtipne pomenúva nejaká skutočnosť. Je to životná múdrosť, ktorej cieľom nie je priamo poučiť, ale zaujímavo a pútavo pomenovať istý fakt. Porekadlo je krátky ľudový výrok, z ktorého neplynie poučenie, výstižne vyjadruje životnú skúsenosť, múdrosť a pozorovaciu schopnosť ľudí.  Prinášame vám zoznam najznámejších porekadiel: 

 

 • Akoby hrach o stenu hádzal. => Zbytočne niekomu niečo vysvetľujeme/ hovoríme.
 • Akoby mu z oka vypadol. => Sú rovnakí.
 • Ani prstom nepohol. => Nič neurobil.
 • Čo vŕštek prejdeš, iný kraj nájdeš. => Za každým rohom môžeme spoznať niečo nové.
 • Čuší ako voš pod chrastou. => Neprizná sa.
 • Hriech nejde do úst, ale z úst. => Netreba si odopierať jedlo.
 • Ja nič, ja muzikant. => Nič som neurobil.
 • Jablko nepadá ďaleko do stromu. => Rodinná podobnosť.
 • Je rýchly ako blesk. => Veľmi rýchly.
 • Keď neprší, aspoň kvapká. => Aspoň niečo sa darí.
 • Klin sa klinom vybíja. => Starú lásku treba nahradiť novou, teda použiť to isté na odstránenie starého/ pôvodného.
 • Kto mlčí, ten svedčí. => Kto je ticho, ten súhlasí.
 • Kúpiť mačku vo vreci. => Nevedieť čo kupujem./ Do čoho idem.
 • Láska prechádza cez žalúdok. => Jedlo zbližuje.
 • Leje vodu do deravej nádoby. => Zbytočná práca.
 • Má obe ruky ľavé. => Je nešikovný.
 • Majú sa radi ako dva holúbky. => Ľúbia sa.
 • Majú sa radi ako pes a mačka. => Hašteria sa.
 • Mám to na jazyku. => Chcem to povedať.
 • Mať srdce na dlani. => Úprimný človek.
 • My o koze on o voze. => Každý o niečom inom rozpráva.
 • Narazila kosa na kameň. => Zádrheľ.
 • Nechá si po hlave skákať. => Nemá dôstojnosť.
 • Nechá si pre peniaz koleno vŕtať. => Pre peniaze by urobil všetko.
 • Nežičí mu ani kúsok chleba. => Lakomý.
 • Nosí drevo do hory. => Robiť niečo zbytočne.
 • Pri dobrej vôli všetko sa spraví. => Všetko sa dá, keď sa chce.
 • Pýši sa cudzím perím. => Chváli sa tým, čo nie je jeho.
 • Robí to nohou a nie rukami. => Pomaly pracuje.
 • Stratil hlavu. => Urobiť niečo bez rozmýšľania.
 • Strážiť ako oko v hlave. => Ochraňovať.
 • Tečie mu mlieko po brade. => Je mladý.
 • Tomu ani svätená voda nepomôže. => Vôbec nič mu nepomôže.
 • Trafil sa do čierneho. => Uhádol
 • Už je pozde, milý drozde. => Už s tým nič neurobíš, je neskoro.
 • Vodí ho za nos. => Zahráva sa s ním.
 • Vonku sa všetci čerti ženia. => Bude búrka.
 • Vyhodil ho zo sedla. => Prevzal mu miesto.
 • Vyhrávajú mi v bruchu muzikanti. => Je veľmi hladný.