Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ zo slovenčiny

Eva Siposova

Eva Siposova

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
3. ročník ZŠ
rozsah:
0 strany

Zopakujte si učivo z druhého ročníka s vašimi deťmi. 

 

1. Do viet doplň vhodné slová zo zátvorky (babičke, medveď, veselé, Žiaci, Bratislave).

___________píšu úlohy.  Starý_____________leží pod stromom. Na ihrisku sa hrajú  ______________  deti. Bývam v  ___________________ . Pôjdeme k _____________ .

 

2. Doplň do slov chýbajúce mäkčene. Slová napíš správne.

dlan   čucoriedka  jezko   cítanka   dakujem  sípka   sol   medved  dzem   broskyna   zaba             

_____________________________________________________________

 

3. Ktorá samohláska v slovách chýba? Rozhodni, či chýba e alebo  ä.

m___siac  m___so   kab___lka, báb___tko,   v___niec,  dev___ť,   p___niaze,   p__stičky,  b___žec,   holúb___tko,    v___zeň,  v___selosť,   pam___ť,   m___dveď,  p___ť,   p___čivo     

 

4. Urč  hlásky.

     á - ___________________________         ie - __________________________

     č - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________          e - __________________________

     g - ___________________________          j - __________________________

 

5. Oprav chyby v niektorých slovách a slová prepíš správne.

bábetko,  lítko, kino,  neďeľa,  motyka, kuchiňa,  žyto,  himna, malini,  škola,  hodini, gýč

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Doplň i, í, y, ý.

a) č___tanka, kuch___ňa, hod___na, ch__bam, básn___čka, h___mna, t___síc, l___ž___ca, l___žiar, h___bať sa, k___t___ca,  vaj___čko, k___cham, c___trón, cudz___, d___ňa, g_____ps, k___no, t___č, prš___, t___ždeň, n___kto, k___mono, l___st___, ded___na, š___pk___, mal___n____, kresl___me, zoš___t___, palac___nk___, jahod___, zelen___na

 

b) otuž___lec, mot___ka, kn___žn___ca, d___chaj, gaštan___, mal___n___, št___pe, k___slá, h___giena, básn___k, k___logram, kraj___na, č___tanka, matemat___ka, pl___tk___, všetc___, prš___, ml___n___, ol___va, vran___, mačk___, krajč___r, gajd___

 

7. Roztrieď  slová  do stĺpčekov na jednoslabičné, dvojslabičné a trojslabičné:

kačka,   dom,  kamarát,   mamička,   pes,  skriňa,   trieda,   strom,  kozmonaut,   krk,   domy

 JEDNOSLABIČNÉ ______________________________________________________                 

 DVOJSLABIČNÉ  ______________________________________________________

 TROJSLABIČNÉ _______________________________________________________   

 

8. Doplň všetko, čo  chýba , aby vznikli  vety.

     ___odím do  tretej  triedy___                             ___čím  sa anglický  jazyk  ___

     ___ítate si  aj  vy ___                                       ___rechádzajte  cez  cestu opatrne ___

 

9. Napíš slová opačného významu (napr. veľká - malá).

vysoká -  _________________________                        smutná - ______________________

múdra - __________________________                        plače - ________________________

 

10. Doplň správne znamienko na konci vety. Urči aká je to veta - pospájaj správne!

 

Nech si stále šťastný              Dnes k nám príde babička                 Koľko máš rokov

 

oznamovacia vetaopytovacia vetarozkazovacia vetaželacia vetazvolacia veta