Zopakujte si v úlohách s druhákmi mäkké a tvrdé spoluhlásky

Eva Siposova

Eva Siposova

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
2. ročník ZŠ
rozsah:
0 strany

Precvičte si s druhákmi mäkké a tvrdé spoluhlásky pomocou úloh.

 

det__, peč__vo, not__, balón__, kač__čka, nožn__ce, č__žmy, š__mpanz, l__ž__ca, kruž__dlo, kon__k, gaštan__, banán__, dž__p, poč__tadlo, bl__skať sa, pl__nový sporák, dot__kať sa, pančuch__, k__snúť, k__vadlo, mač__čka, básn__čka, ch__stať, sánk__y, ruž__čky

 

pl__š, ž__nenka, sl__vka, d__ňa, č__hala, l__s, l__zanka, L__ptov, l__teratúra, bl__skalo sa, pl__nová, l__hať si, l__ška, zl__hať, zmrzl__na,  l__sovať, č__tanka, krásn__, pl__šová, t__č, Veron__ka, k__slý, g__ps, h__stória, bl__ž__ť sa, t__k-tak , h__ľ, g__mnázium, c__t

 

lež__,  l__že, c__rkus,  ž__to,  jahod__, š__p,  l__ž__čka,  k__jak, pl__n,   hod__n__, tehl__,  l__zanka,  písal__, stráž__,  ž__rafa,  ch__ba, h__giena,  h__mna,  l__tko, š__li,  ž__letka,  n__zko, kuch__ňa, kohút__k, c__buľa, ch__stá, č__ž__ček, kn__ha

 

mot__ka, behal__, l__pa, d__ňa, koš__k, uhork__, č__tať, jask__ňa, N__na, bucht__čk__,   t__kadlo,  stol__čka, t__ško, húsen__ca, k__vať,  ded__na,  k__lometer,    zak__vať,  t__síc,   kruh__,  cvendž___,   t__č, k__jak, h___mna, uhork___, d___vadlo