Študijný program: Učiteľstvo hry na klávesové nástroje v kombinácii s hudobným umením

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Obsah študijného programu vyplýva zo študijných odborov 1.1.3 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a čiastočne zo študijného odboru 2.2.3 Hudobné umenie.

Študent magisterského štúdia je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho predmetovej špecializácii hra na organe/hra na klavíri v príslušných školských zariadeniach (základné školy a základné umelecké školstvo). Študent ovláda fundament obsahu disciplín svojho študijného zamerania a spolu so získaním odborovodidaktického vzdelania získa odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces. Jeho profesionálna stránka má sociálne a emocionálne dimenzie. Je tolerantný, solidárny a empatický, vnímavý pre kultúrne rozdiely a potreby žiakov. Dokáže adaptovať kurikulárne projekty svojej oblasti pre lokálne podmienky a využívať pedagogický výskum. Študent je schopný prijímať a hodnotiť relevantné artefakty ľudskej kultúry a orientovať sa v špeciálnej oblasti slovenskej a svetovej kultúry.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok