Študijný program: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.6 Špeciálna pedagogika.

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich špecializáciách Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, medicíne, biologických psychologických, sociálnych, legislatívnych a právnych vedách vo vzťahu k jednotlivcom s mentálnym postihnutím. V priebehu štúdia získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti, spôsobilosti a zručnosti potrebné pre výučbu v špeciálnych základných školách. Absolvent ovláda odborný obsah príslušných vedných disciplín ako špecifickú oblasť ľudského poznania.
S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti, spôsobilosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Absolvent má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja špeciálnej didaktiky jednotlivcov s mentálnym postihnutím.

Študijný program je zostavený tak, aby zabezpečil komplexnú odbornú, metodologickú a metodickú prípravu budúcich špeciálnych pedagógov – učiteľov pre špeciálne základné školy so zameraním na jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Disciplíny v ňom zastúpené prezentujú potrebné odborné informácie a poznatky z pedagogiky mentálne postihnutých, špeciálnej teórie vyučovania, špeciálnych metodík jednotlivých predmetov, zo špeciálnej pedagogiky a z ďalších participujúcich disciplín nevyhnutných ku kvalitnému vyučovaniu jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Štúdium pozostáva z kurzov, ktoré majú charakter prednášok, seminárov a cvičení. Súčasťou štúdia je aj špeciálno-pedagogická prax študentov priamo v teréne. Štúdium končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba magisterskej práce so zameraním na odbornú špeciálno-pedagogickú problematiku.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

0 hodnotení

Nevyhnutnou súčasťou výchovy a prevýchovy jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je funkčný systém..
Bottova 15, Levoča

Liečebná pedagogika

0 hodnotení

Liečebný pedagóg – bakalár (asistent - Bc.) ovláda kľúčové kompetencie a kvalifikácie liečebného pedagóga, má odborné a..
Bottova 15, Levoča

Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

0 hodnotení

Absolvent odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie aktivity v..
Bottova 15, Levoča