Študijný program: Sociálna práca

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Študijný program Sociálna práca pripravuje odborných pracovníkov pre výkon povolania sociálneho pracovníka. Táto profesia sa považuje za kľúčovú v oblasti sociálnych služieb. Absolvent magisterského štúdia sa uplatní ako sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako sociálny pracovník v zdravotníctve, školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej ako sociálny pracovník v neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako riadiaci pracovník vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje praktickú výuku na pracoviskách, ako učiteľ vyšších odborných sociálnych škôl, ale aj ako výskumník a analytik v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej, oblastnej i centrálnej (detské domovy, domovy dôchodcov, ústavy na výkon trestu a odňatia slobody, reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, sanatóriá, liečebne pre dlhodobo chorých, hospice ale aj v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.)

Na základe hore uvedeného prístupu od absolventa Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, študijného programu sociálna práca v magisterskom stupni očakávame, že sa bude vyznačovať širokým rozhľadom a hlbokými teoretickými aj praktickými vedomosťami zo sociálnej práce a bude rozhľadený aj v etických, filozofických a morálnych otázkach svojej špecializácie.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok