Študijný program: Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, kombinovaná
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol vedomosti a zručnosti potrebné pre učiteľa na II. stupni ZŠ a SŠ vo filozofických a sociálnych vedách, napr. v predmetoch filozofia, náuka o spoločnosti, občianska náuka, občianska výchova. Študent získal znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej z oblastí filozofie ako aj ďalších predmetov z náuky o spoločnosti. Rozsah a hĺbka znalostí a praktických zručností ho oprávňuje aj pokračovať v štúdiu na jeho treťom (doktorandskom) stupni (najmä 2.1.2 systematická filozofia alebo 2.1.3 dejiny filozofie, prípadne 2.1.4 logika a metodológia vedy) alebo vykonávať povolania uvedené v podčasti „uplatnenie absolventa“. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Navyše študent mal príležitosť vstúpiť do filozofie v širšom kontexte kresťanského úsilia o dialóg rozumu a viery.

Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo  filozofie sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa povolania zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – vysokoškolský učiteľ (lektor, asistent), vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky), kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry, politické inštitúcie, štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov"), masmédiá, manažment. Absolventi môžu pokračovať aj v doktorandskom štúdiu v študijných programoch systematická filozofia, dejiny filozofie, logika a metodológia vedy, prípadne v iných príbuzných doktorandských programoch.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok