Študijný program: Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, kombinovaná
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent je teoreticky dobre pripravený na vyučovanie náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na zvládnutie didaktiky predmetu. Absolvovaním magisterského študijného programu študent získava ucelený prehľad o všetkých teologických disciplínach, ako aj vybraných autoroch a smeroch. So získanými teologickými vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky náboženskej výchovy. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita vzhľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent 2. stupňa učiteľského štúdia náboženskej výchovy získa svojím štúdiom všeobecný prehľad a je dobre pripravený na samostatnú prácu najmä ako učiteľ náboženstva na základných a stredných školách. Svojím filozoficko-teologickým základom ako aj praktickou formáciou je pripravený aj na prípadné doktorandské štúdium. Absolvent 2. stupňa učiteľstva náboženskej výchovy má absolvované kurzy pedagogiky a psychológie, filozofie a dejín, čo ho disponuje aj na výkon iných povolaní, ako napr. v rôznych úradoch cirkevnej administratívy alebo v rôznych verejných funkciách. Zamestnávateľ môže oceniť aj jeho hodnotové zakotvenie a predpokladané morálne kvality. V princípe sa absolvent môže uplatniť vo všetkých sférach spoločenského života, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tiež pripravený vstúpiť do oblasti školských a mimoškolských inštitúcií, napr. do vzdelávacích akadémií, do médií, cirkevných i mimovládnych organizácií, vydavateľstiev atď. Absolvent má schopnosť adaptovať sa na meniace podmienky trhu práce.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok