Študijný program: Psychológia

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných osobnostných kvalít dokázali na výbornej profesionálnej úrovni pôsobiť ako psychológovia v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a vedeckovýskumnej činnosti. Absolvent magisterského štúdia psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti vyplývajúce zo zákona o psychologickej činnosti v školskej praxi, priemysle, službách a vo vedeckovýskumnej sfére. Medzi rozhodujúce charakteristiky absolventa patrí jeho adaptabilita a flexibilita na rýchlo meniace sa kontexty psychologickej práce a schopnosť pružne si osvojiť nové psychologické poznatky a zručnosti. Magisterské štúdium psychológie vychádza z tradície zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov psychológie ako modernej vedy, vedie študentov k postupnej identifikácii s poslaním psychológa ako predstaviteľa ľuďom pomáhajúcej profesie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia psychológie má perspektívu byť kvalitným psychológom v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a vedecko-výskumnej činnosti. Vzhľadom na získané odborné spôsobilosti a zručnosti i rozvinuté osobnostné kvality dokáže profesionálne pôsobiť ako psychológ v školskej praxi, priemysle a službách; vo všetkých predmetných oblastiach výrobného i nevýrobného charakteru, v oblasti poradenskej, konzultačnej činnosti a vedeckého výskumu. Vie pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec i ako člen kolektívu, je schopný kontinuálneho odborného vývinu vo svojej špecializácii.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné pre učiteľa nemeckého jazyka a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok