http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Študijný program: Inteligentné informačné systémy

Fakulta riadenia a informatiky ŽU

Žilinská univerzita v Žiline

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: III. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: PhD.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Matematika, informatika a informačné technológie

0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v odbore  informačné systémy ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných systémov s orientáciou najmä na metódy, technológie a prostriedky informatiky pre riešenia problémov vybraných aplikačných oblastí. Ďalej rozumie informačným systémom, ako aj súvisiacim oblastiam aplikovanej informatiky  pre  príslušnú  aplikačnú oblasť ako  disciplíne  a  oblasti  poznania,  ako  profesii v jej širšom spoločenskom kontexte. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej  práce,  vedecké formulovanie problémov (abstraktná formalizácia), právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru a prínosov pre prax.

Absolvent si je vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, ako aj potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Uplatnenie absolventa

Uplatnenie si dokáže nájsť ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve,  doprave, zdravotníctve a všeobecne všade tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti aplikovanej informatiky.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

0 hodnotení

Absolventi druhého stupňa študijného programu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, dokážu identifikovať..
Ul. 1.mája 32, Žilina

Počítačové konštruovanie a simulácie

0 hodnotení

Absolvent študijného programu Počítačové konštruovanie a simulácie získava v prvej časti odborného štúdia znalosti z..
Univerzitná 1, Žilina

Dopravné služby v osobnej doprave

0 hodnotení

Absolventi nájdu uplatnenie v spoločnostiach poskytujúcich hromadnú osobnú dopravu na regionálnej, štátnej alebo..
Univerzitná 1, Žilina

Finančný manažment

0 hodnotení

Absolvent študijného odboru finančný manažment sa potenciálne môže uplatniť na strednom a nižšom stupni riadenia najmä..
Univerzitná 1, Žilina

Informačný manažment

0 hodnotení

Teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia,..
Univerzitná 8215/1, Žilina