http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Základná škola s MŠ

Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Školská 238
2943 Zubrohlava
Slovenská republika
043/5583126

Zastupujete túto školu? Aktualizujte Vaše údaje tu.
Priemer hodnotení
5,00 z 5
  1 človek hodnotil túto školu
Chcem hodnotiť
Hodnotenie používateľov
Výborné
1
Veľmi dobré
0
Priemerné
0
Slabé
0
Hrozné
0
Hodnotenia
Rodič1
Priemer hodnotení
Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Úroveň stravovania
Hygiena školy
Priestory triedy

Všetky hodnotenia školy (1)
Zobrazenie 1 - 1 z 1 výsledkov

renata
renata
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Výborná"

Hodnotil/a 22.09.2014

Výborná Vzdelávanie v tejto škole smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: -podpore sebadôvery každého žiaka; -osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompete...ncií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí; -príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; -zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; -pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; -vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; -zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie

Navštevoval/a v období: 2003-2014
Hodnotil: Rodič

Pedagógovia
Priestory triedy
Hygiena školy
Vybavenie odborných učební
Úroveň stravovania
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.