Články: Pre študentov
O projekte

Základná škola, Ostredková 14

Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Ostredková 14
82102 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
0911 234 934
02-4341 5377

Zastupujete túto školu? Aktualizujte Vaše údaje tu.
Priemer hodnotení
5,00 z 5
  1 človek hodnotil túto školu
Chcem hodnotiť
Hodnotenie používateľov
Výborné
1
Veľmi dobré
0
Priemerné
0
Slabé
0
Hrozné
0
Hodnotenia
Rodič1
Priemer hodnotení
Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Úroveň stravovania
Hygiena školy
Priestory triedy

Všetky hodnotenia školy (1)
Zobrazenie 1 - 1 z 1 výsledkov

atencan
atencan
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Škola podporujúca zdravie, výučbu cudzích jazykov a prácu s počítačom."

Hodnotil/a 26.11.2014

Škola je zapojená do siete zdravie podporujúcich škôl, od šk. roku 2001/2002 do projektu INFOVEK a v II. bratislavskom okrese je na poprednom mieste v hodnotení výchovno - vzdelávacích výsledkov. M...á 13 tried 1. - 4. ročníka, 13 tried 5. - 9. ročníka a 12 oddelení v školskom klube detí. Od 1.1.1997 je škola právnym subjektom, hospodári samostatne s finančnými prostriedkami. V jednotlivých triedach je optimálny počet žiakov a škola je vybavená modernými učebnými pomôckami aj vďaka rodičom, ktorí ju sponzorujú. Pre záujemcov organizuje Deň otvorených dverí, kedy môžu rodičia prísť na vyučovanie a vidieť prácu svojho dieťaťa. Od prvého ročníka sa vyučuje anglický jazyk, v rámci školského vzdelávacieho programu Šanca. Od 5. ročníka škola ponúka predmet mediálna výchova, vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský jazyk) a pohybovú prípravu. Žiaci 2.-9. ročníka sa v informačných a komunikačných technológiach môžu vzdelávať až v piatich počítačových miestnostiach. Žiaci majú možnosť navštevovať aj evanjelické náboženstvo. Literárne a výtvarne nadané deti spolupracujú na tvorbe školského časopisu Jazierko. Na škole je zriadená školská knižnica, kde okrem práce s knihami majú žiaci možnosť hľadať informácie na internete, či používať nosiče s multimediálnym obsahom. Záujemci o krúžkovú činnosť môžu navštevovať krúžky, ktorých zoznam je uverejnený na našom webovom sídle. Činnosť krúžkov prispôsobujeme záujmu žiakov. Výsledky našich žiakov si môžu rodičia skontrolovať na internetovej žiackej knižke. Výchovné, vzdelávacie alebo osobnostné problémy pomáha riešiť žiakom, pedagógom i rodičom školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a taktiež asistentka učiteľa. V školskom klube detí pracuje niekoľko záujmových krúžkov, všetky oddelenia sú bohato vybavené hračkami, knihami a novým nábytkom. Pani vychovávateľky zabezpečujú plnohodnotné využívanie popoludňajšieho času, ktorý strávia deti v klube hrami a prípravou na vyučovanie. Školský klub v rámci svojej činnosti organizuje pestrý program pre deti - výlety, vychádzky, návštevy výstav a filmových predstavení. Poplatok za navštevovanie ŠKD je stanovený v súlade s vyhláškou MŠ SR o školských kluboch detí na 15,54 Eur mesačne, ktoré treba uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca. V škole prebieha aj umelecké vzdelávanie pedagógmi zo ZUŠ (hudobný nástroj) a súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor). Každý rok škola organizuje pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode a kurz korčuľovania, príležitostne jazykové pobyty vo Veľkej Británii. Súkromná školská jedáleň poskytuje denne obedy, ktoré zohľadňujú požiadavky racionálnej výživy. Je možnosť vybrať si z dvoch jedál.

Navštevoval/a v období: od 2006
Hodnotil: Rodič

Pedagógovia
Priestory triedy
Hygiena školy
Vybavenie odborných učební
Úroveň stravovania
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.