Študijný program: Znalostný manažment

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Ekonómia a manažment
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Vysoká škola manažmentu získala akreditáciu pre vysokoškolskú prípravu odborníkov v oblasti znalostného manažmentu v rámci bakalárskeho aj magisterského štúdia. Ponúka tak záujemcom ako prvá vysoká škola na Slovensku a azda ako prvá vysoká škola v strednej a východnej Európe  študijné programy z problematiky znalostného manažmentu, získavania, uchovávania, efektívneho využívania, ochrany a šírenia znalostí predovšetkým prostriedkami modernej výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Študijné programy znalostného manažmentu sprostredkujú frekventantom školy učitelia zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí sa problematike počítačového spracovávania znalostí a ich manažmentu úspešne venujú odborne i pedagogicky už veľa rokov.

Plán rozvoja Európskej únie (tzv. Lisabonská stratégia) sa vo svojich východiskách opiera o znalostný manažment, pretože ho považuje za najprogresívnejšiu metódu zvyšovania efektívnosti ekonomiky v súčasnosti. Zároveň zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšenia počtu odborníkov v tejto oblasti nielen preto, lebo ich je nedostatok, ale najmä preto, že ich bude treba v blízkej budúcnosti čoraz viac.

Informačná spoločnosť sa stala skutočnosťou. Po úpornej snahe sprístupniť každému viac a relevantnejších informácií nastal čas príprav na vstup do znalostnej spoločnosti. Bude charakterizovaná sprístupňovaním spôsobov širšieho a relevantnejšieho spektra poznatkov a efektívnejšieho využívania toho, čo ľudstvo vie. To prináša rad problémov, ktoré bude v dohľadnom čase treba riešiť. Mnohé z nich sú technickej povahy, iné etickej, či dokonca politickej. A je celý rad problémov ohľadom znalostí, ktoré majú organizačnú, riadiacu a rozhodovaciu povahu a súvisia s relevantnými metódami a technikami spracovávania poznatkov použitím výpočtovej techniky. Práve tieto problémy, ich riešenia a spôsoby nachádzania riešení tvoria jadro novej oblasti na rozhraní manažmentu a pokročilej informatizácie – znalostný manažment.

Bakalárske štúdium je koncipované tak, aby bolo príťažlivé pre všetkých, ktorí majú záujem o manažment znalostí a o využívanie výpočtovej techniky a pokročilých informačných technológií v tejto oblasti.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Bachelor of Science in Business Administration
2 hodnotenia

Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle ponúka štvorročné bakalárske štúdium v anglickom jazyku, na konci ktorého absolvent získa americký diplom CityU of Seattle..

Bezručova 64, Trenčín
Master of Business Administration
2 hodnotenia

Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný..

Bezručova 64, Trenčín
Podnikový manažment
0 hodnotení

Vysoká škola manažmentu ponúka záujemcom popri štúdiu v angličtine tiež štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku. Týmto programom VŠM rozširuje ponuku svojich programov, ktoré boli doteraz..

Bezručova 64, Trenčín