Študijný program: Sociálna a pracovná psychológia

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia  získa základné spektrum poznatkov zo  psychológie a príbuzných vedných disciplín (sociológia, ekonómia, medzinárodné vzťahy, štatistika, marketingová komunikácia), ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácií, spoločnosti).Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na  osvojenie si základných teoretických poznatkov, na ne nadväzujúcich aplikačných dispozícií dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä v sfére práce, na ktorú je štúdium špeciálne zamerané.  Tým absolvent nájde uplatnenie v štruktúre pracovísk na rôznych úrovniach štátneho i súkromného rezortu (ministerstvá a  nižšie články štátnej sféry, organizácie, podniky, firmy, nadácie). Ako kvalifikovaná pracovná sila v oblasti práce s ľuďmi môže účinne pôsobiť  v rámci plnenia úloh personálneho budovania,  stabilizácie a vzdelávania pracovníkov  rôzneho pracovného zaradenia,  manažovania a zabezpečovania rozvoja  a formovania  optimálnych sociálnych a organizačných podmienok  pôsobenia i kvality života jednotlivcov, tímov i organizácií.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Európske štúdiá
1 hodnotenie

Cieľom prípravy absolventov programu Európske štúdiá je získať orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej vedy, európskeho práva a ekonómie vo vzťahu k procesom európskej integrácie...

Mlynské luhy č. 4, Bratislava II
Verejná politika
1 hodnotenie

Nie je k dispozícií

Mlynské luhy č. 4, Bratislava II
Aplikovaná ekonómia
0 hodnotení

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia a verejnej..

Mlynské luhy č. 4, Bratislava II
Zobratiť všetky...